วิธีป้องกันป๊อปอัปใน AOL หรือ AIM Mail

หากคุณเข้าถึงบัญชี AOL Mail หรือ AIM Mail ในเว็บเบราว์เซอร์แทนที่จะใช้โปรแกรมอีเมลอื่นคุณอาจพบหน้าต่างป๊อปอัปเมื่อคุณอ่านข้อความอีเมลหรือสร้างข้อความขาออกใหม่ มีการตั้งค่าพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ใน AOL Mail หรือ AIM Mail เพื่อให้ข้อความอีเมลทั้งหมดเปิดขึ้นในหน้าต่างเดียวกับที่คุณใช้เพื่อดูบัญชี AOL Mail หรือ AIM Mail ของคุณ

คำแนะนำในบทความนี้ใช้กับ AIM Mail และ AOL Mail บน Windows 10, Windows, 8, Windows 7 และ Mac OS X และใหม่กว่า


ป้องกันไม่ให้ AIM Mail หรือ AOL Mail เปิดข้อความใน Pop-Up Windows

หากคุณไม่ต้องการอ่านข้อความอีเมลใหม่ในหน้าต่างใหม่ให้เปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป

 1. เข้าสู่บัญชี AOL ของคุณ

 2. ไปที่กล่องจดหมาย AOL Mail หรือ AIM Mail

 3. เลือก Options.

 4. เลือก การตั้งค่าเมล.

 5. ในหน้าการตั้งค่า AOL Mail เลือกไฟล์ General จากนั้นเลื่อนไปที่ การอ่าน มาตรา.

 6. ล้างข้อมูล อ่านจดหมายในหน้าต่างใหม่เสมอ กล่องกาเครื่องหมาย

 7. เลือก บันทึกการตั้งค่า เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่กล่องจดหมาย

 8. เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมลใหม่ข้อความนั้นจะเปิดขึ้นในหน้าต่างปัจจุบัน


ป้องกันไม่ให้ AIM Mail หรือ AOL Mail เปิดข้อความใน Pop-Up Windows เมื่อเขียนข้อความ

เปลี่ยนการตั้งค่าในส่วนเขียนของการตั้งค่า AOL Mail เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลขาออกใหม่หรือตอบกลับอีเมลในกล่องจดหมายของคุณ

 1. เข้าสู่บัญชี AOL ของคุณ

 2. ไปที่กล่องจดหมาย AOL Mail หรือ AIM Mail

 3. เลือก Options.

 4. เลือก การตั้งค่าเมล.

 5. ในหน้าการตั้งค่า AOL Mail เลือกไฟล์ แต่ง แถบ

 6. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร โหมดเขียนเริ่มต้น ส่วนเลือก เขียนจดหมายในการเขียนแบบเต็มบานหน้าต่างเสมอ.

 7. เลือก บันทึกการตั้งค่า เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่กล่องจดหมาย

 8. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมลใหม่หรือตอบกลับข้อความนั้นจะเปิดขึ้นในหน้าต่างปัจจุบัน