หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .asm

ไฟล์นามสกุล .asm

ประเภทไฟล์1Assembly Language Source Code File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Text

คืออะไร ASM ไฟล์?

โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีภาษาการเขียนโปรแกรมระดับต่ำที่สามารถแปลงเป็นภาษาเครื่องได้ อาจแก้ไขด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความและเรียกใช้โปรแกรมแอสเซมเบลอร์เช่น HLA, MASM, FASM, NASM หรือ GAS

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASM
Windows
gVim
GNU Emacs
Microsoft Notepad
Linux
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Vim
Pico
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Apple Xcode

ประเภทไฟล์2Pro/ENGINEER Assembly File

ผู้พัฒนา Parametric Technology
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.ASM หมายเลขตัวเลือก 2

ชุดประกอบที่สร้างขึ้นโดย Pro / ENGINEER ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์สามมิติ มีชิ้นส่วนออกแบบหนึ่งไฟล์ขึ้นไป ( .PRT ไฟล์) และข้อมูลจำเพาะของชุดประกอบ ใช้เพื่อรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นส่วนประกอบที่ประกอบ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASM
Windows
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Parametric Technology Creo
Autodesk Fusion 360
Autodesk Inventor
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360

ประเภทไฟล์3Visual Studio Assembler Source Code File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Text

.ASM หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์รหัสชุดประกอบที่สร้างโดย Microsoft Visual Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Windows มีซอร์สโค้ดระดับต่ำที่สามารถแปลเป็นรหัสเครื่องได้โดยตรง โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนแอปพลิเคชันขนาดเล็กเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากรหัสแอสเซมบลีมักจะเขียนยากกว่ารหัส C หรือ C ++ ไฟล์ ASM มักจะรวมกับไฟล์ C หรือ C ++ ที่จัดการกับตรรกะส่วนใหญ่ของแอปพลิเคชัน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASM
Windows
Microsoft Visual Studio

ประเภทไฟล์4Solid Edge Assembly File

ผู้พัฒนา Siemens
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Binary

.ASM หมายเลขตัวเลือก 4

ไฟล์ชุดประกอบที่สร้างโดย Solid Edge ซึ่งเป็นโปรแกรม CAD ที่ใช้ในการสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบการประกอบซึ่งอาจรวมถึงหนึ่งหรือหลายส่วน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการออกแบบสำหรับการจำลองกระบวนการผลิต

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASM
Windows
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Siemens Solid Edge
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks

เกี่ยวกับไฟล์ ASM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.asm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว