หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fm

ไฟล์นามสกุล .fm

ประเภทไฟล์1FrameMaker Document

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

คืออะไร FM ไฟล์?

การเผยแพร่หรือการเขียนหน้าเอกสารที่สร้างด้วย Adobe FrameMaker ใช้ XML สำหรับการสร้างโครงสร้างเอกสาร Framemaker สามารถใช้ในการเผยแพร่เอกสารสำหรับการพิมพ์หรือบนเว็บ มันใช้ได้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Windows และ Unix

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร FrameMaker รองรับข้อความ, กราฟิกแรสเตอร์และกราฟิกแบบเวกเตอร์, รวมถึงรูปภาพ .SVG สามารถบันทึกหน้าเป็นไฟล์ .PDF เพื่อความเข้ากันได้กับระบบอื่น ๆ ได้ดีขึ้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FM
Windows
Adobe FrameMaker
Adobe RoboHelp

ประเภทไฟล์2FileMaker Database

ผู้พัฒนา FileMaker
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป N/A

.FM หมายเลขตัวเลือก 2

สเปรดชีตหรือฐานข้อมูลที่สร้างโดย FileMaker หรือ FileMaker Pro ใช้โดย FileMaker เวอร์ชันก่อนหน้า; ไฟล์ที่ใหม่กว่าใช้ส่วนขยาย .FMP

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FM
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro

เกี่ยวกับไฟล์ FM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว