ซอฟต์แวร์ : Adobe : Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • เผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบที่นิยมหลายรูปแบบเช่น EPUB3, MOBI และ HTML5
  • จัดการเนื้อหาผ่านการรวมระบบการจัดการเนื้อหาและ Dropbox
  • สร้างนำเข้าหรือแก้ไขสมการ MathML
  • กำหนดอินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อกำหนดวิธีการทำงานของคุณ

Adobe FrameMaker เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการเขียน, เพิ่มคุณค่า, จัดการและเผยแพร่เอกสารทางเทคนิค ช่วยคุณในการสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาผ่านการรวมเข้ากับระบบการจัดการเนื้อหาและ Dropbox แอปพลิเคชันมาพร้อมกับเครื่องมือและแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการเขียนที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาไปยังช่องและรูปแบบที่หลากหลายเช่น EPUB3, MOBI, CHM, WebHelp และ HTML5

โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถสร้างนำเข้าหรือแก้ไขสมการ MathML กำหนดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณและใช้เครื่องหมายถูกที่มองเห็นได้สำหรับการใช้เงื่อนไขหรือตรวจสอบว่ามีการใช้งานใดบ้าง โปรแกรมนี้ยังมีแถบเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณคลิกที่ไอคอนเพื่อแทรกเนื้อหาลงในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ชื่อแท็ก

FrameMaker เป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มันมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และสามารถเผยแพร่ในรูปแบบที่นิยมบางอย่าง หากคุณเป็นนักเขียนด้านเทคนิคใช้ Windows และสามารถจ่ายได้ Adobe FrameMaker จะพิสูจน์ว่ามีประโยชน์สำหรับคุณ

อัปเดต: 2 มีนาคม 2558

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.fm – FrameMaker Document

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ Adobe FrameMaker 12

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.BOOK FrameMaker Book File
.FRM Form File
.DITA DITA Document
.DITAVAL DITA Conditions File
.SGML Standard Generalized Markup Language File
.MIF FrameMaker Interchange Format File
.MML FrameMaker Maker Markup Language File
.SGM SGML File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.BK FrameMaker Book File