การแปลงสไลด์ PowerPoint เป็นเอกสาร Word

บางครั้งคุณต้องการความเรียบง่ายของเอกสาร Word ในการสำรองข้อมูลหรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอที่สำคัญ ดูวิธีแปลง PowerPoint เป็นเอกสาร Word 

คำแนะนำในบทความนี้ใช้กับ PowerPoint for Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2010


แปลง PowerPoint Handouts เป็น Word

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเอกสารประกอบคำบรรยายของ PowerPoint ให้แปลงเอกสารประกอบคำบรรยายเป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ใน Word

ในการแปลงเอกสารประกอบคำบรรยายเป็นรูปแบบ Word:

 1. เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณต้องการแปลงเป็นเอกสาร Word

 2. เลือก เนื้อไม่มีมัน > ส่งออก. ใน PowerPoint 2010 ให้เลือก เนื้อไม่มีมัน > บันทึกและส่ง.

 3. เลือก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย และเลือก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย. ใน PowerPoint 2010 ให้เลือก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้ประเภทไฟล์และเลือก สร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายใน Microsoft Word กล่องโต้ตอบส่งไปยัง Microsoft Word จะเปิดขึ้น

 4. เลือกตัวเลือกเค้าโครงหน้าที่คุณต้องการใช้

การแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็นเอกสาร Word สามารถทำได้ห้าวิธี:

 • หมายเหตุถัดจากสไลด์
 • เส้นว่างข้างสไลด์
 • หมายเหตุด้านล่างสไลด์
 • เส้นว่างด้านล่างสไลด์
 • เค้าร่างเท่านั้น

การเปรียบเทียบตัวเลือกจะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้


หมายเหตุถัดจากสไลด์ในเอกสารแจก

ตัวเลือกแรกเมื่อแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น Word เป็นตัวเลือกการพิมพ์ที่ใช้บ่อยที่สุด สไลด์รุ่นจิ๋วจะพิมพ์อยู่ทางด้านซ้ายและช่องที่แสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายที่เขียนประกอบกับสไลด์จะแสดงทางด้านขวา

ภาพขนาดย่อสามเวอร์ชันของสไลด์ของคุณจะพิมพ์ในแต่ละหน้า


เส้นว่างข้างสไลด์ในเอกสารประกอบคำบรรยาย

ตัวเลือกที่สอง เมื่อแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น Word คือการพิมพ์บรรทัดว่างข้างสไลด์บนเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อให้ผู้ชมจดบันทึกระหว่างการนำเสนอของคุณ

พิมพ์สไลด์ขนาดย่อสามภาพในแต่ละหน้า


หมายเหตุด้านล่างสไลด์ในเอกสารประกอบคำบรรยาย

ตัวเลือกที่สามเมื่อแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น Word คือการพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายด้านล่างสไลด์เพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายในระหว่างการนำเสนอ

พิมพ์หนึ่งสไลด์ในแต่ละหน้า


บรรทัดว่างด้านล่างสไลด์ในเอกสารประกอบคำบรรยาย

ตัวเลือกที่สี่เมื่อแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น Word คือการพิมพ์บรรทัดว่างด้านล่างสไลด์บนเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อให้ผู้ชมจดบันทึกระหว่างการนำเสนอของคุณ

รูปขนาดย่อของสไลด์จะพิมพ์ในแต่ละหน้า

เค้าร่างเท่านั้น

เมื่อแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เป็น Word ตัวเลือกที่ห้าคือการพิมพ์เค้าร่างของข้อความทั้งหมดในงานนำเสนอ PowerPoint ไม่มีกราฟิกที่แสดงในโครงร่าง แต่มุมมองนี้ใช้งานได้เร็วที่สุดเมื่อจำเป็นต้องแก้ไข

วางหรือวางลิงค์

คุณลักษณะอื่นที่ PowerPoint เสนอเมื่อแปลงงานนำเสนอของคุณเป็นเอกสาร Word คือการเลือกวางหรือวางลิงก์ นี่คือความแตกต่าง

 • เลือก พาสต้า เพื่อสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายในรูปแบบที่คุณเลือก
 • เลือก วางการเชื่อมโยง เพื่อสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายในสไตล์ที่คุณเลือกเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากมีการแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint ในภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในเอกสาร Word ในครั้งถัดไปที่เปิด นี่ไม่ใช่กรณีที่คุณเลือกคำสั่งวาง

เมื่อคุณทำการเลือกทั้งหมดแล้วให้เลือก OK และเอกสาร Word ใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ในรูปแบบที่คุณเลือก