หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dcx

ไฟล์นามสกุล .dcx

ประเภทไฟล์1Zsoft Multi-Page Paintbrush File

ผู้พัฒนา ZSoft
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร DCX ไฟล์?

ไฟล์ภาพหลายหน้าสร้างขึ้นโดยโปรแกรมภาพต่างๆ มีส่วนหัวเล็ก ๆ ที่ระบุไฟล์ DCX ตามด้วยลำดับของไฟล์ .PCX ที่นิยมใช้ในการสร้างไฟล์แฟกซ์ดิจิตอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์ DCX ได้รับการพัฒนาโดย Zsoft

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCX
Windows
Nuance OmniPage
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Corel PaintShop Pro
ACD Systems ACDSee
IrfanView
Nuance PaperPort
CoolUtils Total Image Converter
Linux
XnViewMP
Macintosh
Adobe Photoshop
XnViewMP
Nuance OmniPage Pro X

ประเภทไฟล์2FoxPro Database Index

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

.DCX หมายเลขตัวเลือก 2

ดัชนีที่ใช้โดยฐานข้อมูล FoxPro ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของการค้นหาและเรียงลำดับรายการในฐานข้อมูล

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCX

ประเภทไฟล์3FAXserve Fax Document

ผู้พัฒนา ACCPAC
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.DCX หมายเลขตัวเลือก 3

รูปแบบแฟกซ์ที่ใช้โดย ACCPAC FAXserve ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถส่งรับและส่งแฟกซ์ออกอากาศจากคอมพิวเตอร์ บันทึกภาพและข้อความในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถดูได้โดยโปรแกรมแฟกซ์หลายรายการ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCX
Windows
ACCPAC FAXserve
GraphicRegion Able Fax Tif View
SFaxTools Studio FaxSee Pro or Smart FaxSee

เกี่ยวกับไฟล์ DCX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dcx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว