ซอฟต์แวร์ : Nuance : Nuance OmniPage Pro X

Nuance OmniPage Pro X

รุ่น
(ณ วันที่ 2014-12-11)
1
เวที
อนุญาต Commercial

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • รองรับการแปลงเอกสารที่สแกนเป็นรูปแบบที่หลากหลายรวมถึง PDF, HTML และ Microsoft Office
  • รักษาการจัดรูปแบบและเค้าโครงหน้าเอกสารในระหว่างการแปลง
  • จดจำเอกสารที่เสื่อมโทรมเช่นสำเนาและแฟกซ์ด้วยโมดูล De-Speckle
  • อ่านข้อความที่รู้จักกลับมาหาคุณเพื่อการพิสูจน์อักษรที่รวดเร็วขึ้น
  • ทำงานอัตโนมัติด้วย AppleScripts

Nuance OmniPage Pro X เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารระดับมืออาชีพที่ใช้ในการแปลงเอกสารที่พิมพ์เป็นไฟล์ดิจิตอล มันได้รับการพัฒนาสำหรับ Mac แต่ได้ถูกยกเลิกแล้ว อย่างไรก็ตามเวอร์ชั่น Windows, OmniPage Standard และ OmniPage Ultimate ขั้นสูงนั้นยังคงมีวางจำหน่าย

OmniPage Pro X ใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่อนุญาตให้คุณแปลงเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถแก้ไขค้นหาและแบ่งปัน เอกสารที่สแกนสามารถแปลงเป็นฟอร์แมทที่หลากหลายเช่น PDF, HTML, Microsoft Office และ Corel WordPerfect แอปพลิเคชั่นรักษาเค้าโครงหน้าและรูปแบบของเอกสารและเอ็นจิ้นการจดจำลดความผิดพลาดของคำเพื่อการแปลงที่แม่นยำ คุณสามารถถ่ายโอนสเปรดชีตและตารางกระดาษลงในโปรแกรมสเปรดชีตและโปรแกรมประมวลผลคำในขณะที่ยังคงการจัดตำแหน่งข้อความและลักษณะเซลล์

OmniPage Pro X เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้มืออาชีพและผู้ใช้ OS X ก่อนที่จะถูกยกเลิก มันสามารถแปลงเอกสารทางกายภาพเป็นสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ PDF เป็นรูปแบบที่แก้ไขได้อื่น ๆ แทนที่จะเป็น Nuance OmniPage Pro X ผู้ใช้ OS X ควรมองไปที่ Adobe Acrobat

อัปเดตเมื่อ: 11 ธันวาคม 2557

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.opd – OmniPage Document

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ Nuance OmniPage Pro X 1

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.MAX OmniPage Scanned Document
.OCR FAXGrapper Fax Text File
.UD OmniPage User Dictionary
.XWF OmniPage Workflow File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.XLS Excel Spreadsheet
.JBIG2 JBIG2
.TIFF Tagged Image File Format
.MAX PaperPort Scanned Document
.GIF Graphical Interchange Format File
.PCX Paintbrush Bitmap Image File
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.DOC Microsoft Word Document
.BMP Bitmap Image File
.DCX Zsoft Multi-Page Paintbrush File
.JB2 JBIG2 Image
.HTML Hypertext Markup Language File
.JBIG Joint Bi-level Image Group File
.JPE JPEG Image
.PDF Portable Document Format File
.JPEG JPEG Image
.JBG Joint Bi-level Image Group File
.WPD WordPerfect Document
.PPTX PowerPoint Open XML Presentation
.DOCX Microsoft Word Open XML Document
.PPT PowerPoint Presentation
.RTF Rich Text Format File

Updated: 13 ตุลาคม 2559