หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pcx

ไฟล์นามสกุล .pcx

ประเภทไฟล์Paintbrush Bitmap Image File

ผู้พัฒนา ZSoft
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.PCX หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบภาพแรสเตอร์ที่พัฒนาโดย ZSoft; เป็นหนึ่งในรูปแบบภาพบิตแมปดั้งเดิมสำหรับแพลตฟอร์ม DOS / Windows รองรับภาพสี 24 บิต, สีเทา 8 บิตและภาพสีที่จัดทำดัชนีและภาพขาวดำ 1 บิต; บีบอัดโดยใช้การเข้ารหัส RLE

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์ PCX ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบภาพที่ใหม่กว่า แต่ยังคงใช้งานโดยแอปพลิเคชั่นแฟกซ์และสแกนบางตัว เอกสารแฟกซ์ PCX หลายหน้าใช้ส่วนขยาย .DCX

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PCX
Windows
Nuance OmniPage
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
GIMP
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Nero
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
IrfanView
IMSI DesignCAD
CADSoftTools ABViewer
Microsoft Visual Studio
Linux
Adobe Acrobat
GIMP
XnViewMP
Irrlicht
Macintosh
Planamesa NeoOffice
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
GIMP
XnViewMP
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019
Corel Painter
Adobe InDesign
Nuance OmniPage Pro X
Irrlicht

เกี่ยวกับไฟล์ PCX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pcx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว