หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pmdx

ไฟล์นามสกุล .pmdx

ประเภทไฟล์PlanMaker Spreadsheet

ผู้พัฒนา SoftMaker Software
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป N/A

.PMDX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ PMDX เป็นไฟล์สเปรดชีตที่สร้างโดย PlanMaker ซึ่งเป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่มากับ Softmaker Office มันเก็บข้อมูลในเซลล์ที่จัดเรียงในตารางของแถวและคอลัมน์  ไฟล์ PMDX ยังรองรับการจัดรูปแบบเซลล์สูตรแผนภูมิและแผ่นงานหลายแผ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PMDX เปิดใน SoftMaker Office PlanMaker 2018

ไฟล์ PMDX จะถูกบันทึกในรูปแบบกรรมสิทธิ์และเป็นประเภทไฟล์หลักที่เกี่ยวข้องกับ PlanMaker แอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คล้ายกับ Microsoft Excel ซึ่งรวมอยู่ใน Microsoft Office ไฟล์ PMDX ถูกใช้เช่นเดียวกับวิธีที่ Microsoft Excel ใช้ไฟล์ .XLS และ .XLSX ไฟล์ PMDX ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บสเปรดชีตและสามารถปิดและเปิดใหม่เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์ PMDX อาจถูกสร้างจากเทมเพลต .PMV และ .PMVX หรือสเปรดชีต XLS และ XLSX รูปแบบเหล่านี้อาจถูกแปลงเป็นรูปแบบต่าง ๆ ใน PlanMaker รวมถึง .PDF , XLSX, XLSX, .XLSM , .XLTX , .XLTM , .XLT , .TMD , และ .RTF p> หมายเหตุ: ไฟล์ PMDX แทนที่ไฟล์ .PMD ซึ่งถูกใช้เพื่อจัดเก็บสเปรดชีตโดย PlanMaker เวอร์ชันเก่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PMDX
Windows
Ability Office
Android
SoftMaker Office PlanMaker Mobile

เกี่ยวกับไฟล์ PMDX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pmdx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว