ซอฟต์แวร์ : WinMount International : WinMount International WinMount

WinMount International WinMount

รุ่น
3
เวที
อนุญาต Commercial
หมวดหมู่ Utility

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • แปลงบีบอัดและขยายรูปแบบที่หลากหลาย
  • จำลองไฟล์บีบอัดถาวรแบบจำลอง
  • รูปภาพเมานต์ซีดีดีวีดีและ HDD

WinMount International WinMount เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Windows ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการไฟล์และดิสก์ที่ถูกบีบอัด โปรแกรมนี้มีให้ฟรีและซื้อด้วยรุ่นฟรีที่มีความสามารถน้อยลง

โปรแกรมสามารถบีบอัดคลายและแปลงรูปแบบที่หลากหลายเช่น ZIP, 7Z, RAR และ ISO เช่นเดียวกับรูปแบบการบีบอัด MOU ของตัวเอง WinMount สามารถจำลองการจัดเก็บถาวรแบบบีบอัดด้วยการติดตั้งเป็นดิสก์เสมือนหรือโฟลเดอร์ แอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อภาพซีดีดีวีดีและ HDD ซึ่งรวมถึงรูปแบบ WMT ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ WinMount

WinMount ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ Windows ที่ต้องการยูทิลิตี้สำหรับจัดการไฟล์บีบอัด สนับสนุนรูปแบบที่หลากหลายสามารถจำลองเสมือนไฟล์บีบอัดและติดตั้งภาพ CD, DVD และ HDD แม้ว่า WinMount จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคู่แข่งรายอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเช่น Corel WinZip และ RARLAB WinRAR

อัปเดตแล้ว: 3 กันยายน 2558

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.mou – WinMount Compressed File

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ WinMount International WinMount 3

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.APE Monkey's Audio Lossless Audio File
.VMDK Virtual Machine Disk File
.FLAC Free Lossless Audio Codec File
.WV WavPack Audio File
.GZ Gnu Zipped Archive
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.7Z 7-Zip Compressed File
.MDS Media Descriptor Sidecar File
.MDF Media Disc Image File
.ISO Disc Image File
.NRG Nero CD/DVD Image File
.WIM Windows Imaging Format File
.CCD CloneCD Disc Image
.CAB Windows Cabinet File
.ZIP Zipped File
.BWT BlindWrite 4 Track Information FIle
.RAR WinRAR Compressed Archive
.VCD Virtual CD
.VDI Virtuo CD Manager Disk Image
.WMT WinMount Virtual Disk File
.ISZ Zipped ISO Disk Image
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง