วิธีทำให้ IE11 เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นใน Windows

เมื่อคุณเปิดไฟล์เว็บหรือลิงก์ใน Windows ไฟล์นั้นจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น ตัวอย่างเช่นใน Windows 10 การเลือกลิงก์อีเมลใน Microsoft Outlook จะเปิด URL ใน Microsoft Edge หากคุณต้องการใช้ IE 11 ต่อไปนี้เป็นวิธีทำให้ Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น

คำแนะนำในบทความนี้ใช้กับ Internet Explorer 11 บน Windows 10, Windows 8 และ Windows 7


วิธีตั้งค่า IE เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นใน Windows 10

แม้ว่า Microsoft Edge จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการสำหรับ Windows 10 แต่คุณยังคงสามารถตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้

  1. ในแถบค้นหาของ Windows Start Menu พิมพ์ แอปเริ่มต้นจากนั้นเลือก แอปเริ่มต้น ในผลการค้นหา

  2. เลือกเบราว์เซอร์ปัจจุบันภายใต้ เว็บเบราเซอร์ ในหน้าต่างแอปเริ่มต้น

  3. เลือก Internet Explorer 11.

    ในการกำหนดค่า IE 11 ให้เปิดเฉพาะไฟล์บางประเภทให้เลือก เลือกแอปเริ่มต้นตามประเภทไฟล์ ที่ด้านล่างของ หน้าต่างแอปเริ่มต้น

  4. ปิดหน้าต่างการตั้งค่า เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณจะถูกตั้งค่าเป็น Internet Explorer 11


วิธีทำให้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นสำหรับ Windows 8 และ 7

Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นสำหรับ Windows 8 และ Windows 7 อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากคุณเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นวิธีการเปลี่ยนกลับมีดังต่อไปนี้:

  1. เลือก การตั้งค่า เกียร์ ที่มุมขวาบนของ IE 11 แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต จากเมนูแบบเลื่อนลง

  2. เลือก โปรแกรม แถบ

  3. เลือก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ภายใต้ เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น มาตรา.

  4. เลือก OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Internet Explorer จะถูกตั้งเป็นเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ของคุณ