เมื่อใดควรใช้คำสั่งเมาท์ Linux

คำสั่งติดตั้ง Linux จะโหลดระบบไฟล์ของ USB, ดีวีดี, การ์ด SD และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Linux ใช้โครงสร้างไดเร็กทอรีทรี ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ได้เว้นแต่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างแบบต้นไม้


วิธีใช้คำสั่ง Mount และ Umount ใน Linux

LifeWire

โดยปกติอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลภายนอกจะถูกเมาท์ในไดเร็กทอรีย่อยของไดเร็กทอรี / mnt แต่สามารถเมาท์ได้ตามค่าเริ่มต้นในไดเร็กทอรีอื่นที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้คำสั่ง mount โดยทั่วไปเพื่อแนบไดเร็กทอรีไฟล์ของอุปกรณ์เข้ากับแผนผังไดเร็กทอรีไฟล์ของระบบ Linux ในตัวอย่างนี้ซีดีจะถูกใส่ลงในไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูไฟล์ในซีดีให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลใน Linux และป้อน:

เมานต์ / dev / cdrom / mnt / cdrom

คำสั่งนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ / dev / cdrom (ไดรฟ์ซีดีรอม) กับไดเร็กทอรี / mnt / cdrom เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์และไดเร็กทอรีบนดิสก์ซีดีรอมภายใต้ไดเร็กทอรี / mnt / cdrom ซึ่งเรียกว่าจุดต่อเชื่อม ต้องมีอยู่เมื่อดำเนินการคำสั่ง จุดต่อเชื่อมจะกลายเป็นไดเร็กทอรีรากของระบบไฟล์ของอุปกรณ์

ในการยกเลิกการต่อเชื่อมไดรฟ์ซีดีรอมเดียวกันให้ป้อนคำสั่งนี้:

umount / mnt / cdrom

หลังจากเรียกใช้คำสั่ง unmount ไฟล์และไดเร็กทอรีบนซีดีรอมจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากแผนผังไดเร็กทอรีของระบบ Linux อีกต่อไป

คำสั่งนี้มีผลเหมือนกัน:

umount / dev / cdrom

มันยกเลิกการต่อเชื่อมซีดีรอม

อุปกรณ์แต่ละประเภทมีจุดยึดที่แตกต่างกัน ในตัวอย่างเหล่านี้จุดเชื่อมต่อคือไดเร็กทอรี / mnt / cdrom จุดเชื่อมต่อเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆถูกกำหนดไว้ในไฟล์ / etc / fstab 

ลีนุกซ์บางรุ่นใช้โปรแกรมที่เรียกว่า automount ซึ่งจะติดตั้งพาร์ติชันและอุปกรณ์ทั้งหมดที่แสดงรายการใน / etc / fstab โดยอัตโนมัติ


วิธีสร้าง Mount Point

หากอุปกรณ์ที่คุณต้องการเข้าถึงไม่มีจุดเชื่อมต่อเริ่มต้นที่แสดงอยู่ใน / etc / fstab คุณต้องสร้างจุดเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่นหากต้องการเข้าถึงการ์ด SD จากกล้อง แต่การ์ด SD ไม่อยู่ในรายการ / etc / fstab ให้ติดตั้งจากเชลล์พร้อมต์

ใส่การ์ด SD ลงในเครื่องอ่าน SD ทั้งในตัวหรือภายนอกจากนั้นพิมพ์คำสั่งนี้เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์:

fdisk -l

เขียนชื่ออุปกรณ์ที่กำหนดให้กับการ์ด SD มันจะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายกับ / dev / sdc1 และปรากฏที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง 

ใช้คำสั่ง mkdir พิมพ์:

mkdir / mnt / SD

คำสั่งนี้สร้างจุดยึดใหม่สำหรับการ์ด SD ของกล้อง ตอนนี้คุณสามารถใช้ / mnt / SD ในคำสั่ง mount พร้อมกับชื่ออุปกรณ์ที่คุณจดไว้เพื่อต่อเชื่อมการ์ด SD ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

เมานต์ / dev / sdc1 / mnt / SD