วิธีการเปิดแก้ไขและแปลงไฟล์ ABW

ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ ABW คือไฟล์ AbiWord Document

คล้ายกับรูปแบบ DOCX ของ Microsoft Word ซอฟต์แวร์โปรแกรมประมวลผลคำ AbiWord ใช้รูปแบบไฟล์ ABW ที่ใช้ XML เพื่อจัดเก็บข้อความรูปภาพตารางและอื่น ๆ


วิธีการเปิดไฟล์ ABW

ไฟล์ AbiWord ABW สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ AbiWord ฟรี LibreOffice Writer ยังฟรีและทำงานได้ดีกับไฟล์ ABW บน Windows, macOS และ Linux

หากคุณไม่สามารถเปิดไฟล์ของคุณด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เราเพิ่งกล่าวถึงคุณอาจสับสนในรูปแบบอื่นเช่นรูปแบบไฟล์ Amazon Kindle eBook (.AZW) กับไฟล์ ABW เนื่องจากนามสกุลไฟล์นั้นคล้ายคลึง เช่นเดียวกับไฟล์ A2W

หากคุณพบว่าแอปพลิเคชันบนพีซีของคุณพยายามเปิดไฟล์ ABW แต่เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้องหรือหากคุณต้องการให้โปรแกรมอื่นที่ติดตั้งเปิดไฟล์ ABW โปรดดูคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใน Windows


วิธีการแปลงไฟล์ ABW

หากคุณใช้ AbiWord หรือ LibreOffice Writer อยู่แล้วคุณสามารถเปิดไฟล์ ABW ในโปรแกรมเหล่านั้นจากนั้นบันทึกในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น AbiWord สามารถแปลงไฟล์ ABW เป็นรูปแบบ MS Word เช่น DOCX และ DOC รวมถึง RTF, TXT, EML, ODT, SXW และรูปแบบอื่น ๆ

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ CloudConvert เป็นเว็บไซต์แปลงไฟล์ฟรีดังนั้นคุณต้องอัปโหลดไฟล์ ABW ไปยังเว็บไซต์เพื่อแปลงเป็นรูปแบบอื่นเช่น PDF

แม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ AbiWord Document แต่ ABW ยังย่อมาจาก Alcohol by Weight คุณสามารถแปลง ABW เป็น ABV (แอลกอฮอล์ตามปริมาตร) ด้วยตัวแปลงนี้ที่ BeerTutor.com