ไฟล์ AVE (คืออะไรและจะเปิดอย่างไร)

ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ AVE มักจะเป็นไฟล์ ArcView Avenue Script ที่เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับโปรแกรม ArcGIS ของ Esri แต่มีรูปแบบอื่น ๆ อีกสองสามรูปแบบที่ไฟล์ AVE ของคุณสามารถเป็นตัวแทนได้

ไฟล์ AVE บางไฟล์เป็นไฟล์ Avid User พวกเขาจัดเก็บค่ากำหนดของผู้ใช้สำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ Avid ต่างๆและบางครั้งจะบันทึกด้วยไฟล์ AVS (Avid Project Preferences)

ไฟล์ AVE อื่นอาจเป็นไฟล์ Avigilon Native Video Export ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กับฮาร์ดแวร์เฝ้าระวังวิดีโอบางตัว

AVE เป็นคำย่อของคำศัพท์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์วิดีโออะนาล็อกส่วนขยายการแสดงภาพ AutoCAD สภาพแวดล้อมเสมือนของแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ AVE ที่กล่าวถึงในหน้านี้


วิธีการเปิดไฟล์ AVE

ไฟล์ AVE ที่เป็นไฟล์ ArcView Avenue Script ที่เปิดด้วย ArcGIS Pro เดิมเรียกว่า ArcGIS สำหรับเดสก์ท็อปและเดิมเรียกว่า ArcView เนื่องจากไฟล์ AVE เหล่านี้เป็นเพียงไฟล์ข้อความธรรมดาให้แก้ไขในโปรแกรมแก้ไขข้อความใด ๆ เช่นโปรแกรม Notepad ที่มีอยู่ภายใน Windows หรือจากรายการ Best Free Text Editors

ไฟล์ Avid User สามารถเปิดได้ด้วย Avid's Media Composer รวมถึงโปรแกรม Xpress ที่เลิกผลิตแล้วของ บริษัท

เปิดไฟล์วิดีโอ AVE ด้วย Avigilon Control Center Player โปรแกรมนี้ยังเปิดไฟล์วิดีโอ Avigilon Backup (AVK)

หากแอปพลิเคชันพยายามเปิดไฟล์ AVE แต่เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้องหรือหากคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่นที่เปิดไฟล์ AVE ให้เปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับนามสกุลไฟล์เฉพาะใน Windows


วิธีการแปลงไฟล์ AVE

ไม่น่าเป็นไปได้ที่ไฟล์ ArcView Avenue Script ควรมีอยู่ในรูปแบบอื่นแม้ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความดังนั้นคุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ HTML หรือ TXT ได้ในทางเทคนิค อย่างไรก็ตามการทำเช่นนั้นจะทำให้ไฟล์ไม่มีประโยชน์สำหรับสิ่งที่ตั้งใจไว้ในแอปพลิเคชัน ArcGIS

แนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับไฟล์ Avid User ไฟล์ AVE เหล่านี้ใช้เฉพาะในซอฟต์แวร์ของ Avid ดังนั้นการเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างอื่นจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Media Composer และ Xpress

Avigilon Control Center Player จะส่งออกไฟล์ Avigilon Native Video Export ไปยังรูปแบบอื่น ๆ ในการส่งออกภาพหน้าจอของวิดีโอให้ใช้รูปแบบ PNG, JPG, TIFF หรือ PDF วิดีโอ AVE บันทึกเป็นรูปแบบวิดีโอ AVI ทั่วไป คุณยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อส่งออกเฉพาะเสียงจากไฟล์ AVE เพื่อสร้างไฟล์ WAV


ยังไม่สามารถเปิดไฟล์ได้?

หากไฟล์ของคุณยังไม่เปิดขึ้นมาคุณอาจสับสนในรูปแบบไฟล์อื่นสำหรับหนึ่งในรูปแบบที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งทำได้ง่ายหากคุณอ่านนามสกุลไฟล์ผิด ไฟล์บางไฟล์ดูเหมือนว่าเป็นไฟล์ AVE แต่จริงๆแล้วใช้นามสกุลไฟล์อื่น

ตัวอย่างเช่น AVI เป็นรูปแบบวิดีโอที่ไม่สามารถเปิดด้วยโปรแกรมบางโปรแกรมที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าซอฟต์แวร์ Avigilon อาจใช้งานได้ แต่ ArcGIS เป็นตัวอย่างหนึ่งที่การเปิดไฟล์ AVI ในโปรแกรมนั้นจะแสดงข้อผิดพลาด

AVERY และ AVA เป็นนามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบใด ๆ เหล่านี้ ไฟล์ AVERY ถูกใช้โดย Avery Design & Print เป็นไฟล์ฉลากและไฟล์ AVA เป็นไฟล์ eBook ที่เปิดด้วย AvaaPlayer

หากคุณไม่ได้จัดการกับไฟล์ AVE ให้ค้นคว้าเกี่ยวกับนามสกุลไฟล์ที่คุณเห็นในตอนท้ายของไฟล์เพื่อดูว่าคุณต้องใช้โปรแกรมใดในการเปิดทำการเปลี่ยนแปลงหรือแปลงเป็นรูปแบบอื่น